Industriell Mjukvara - Malmborgs Teknik i Harmoni

Smarta lösningar för smart produktion

Adept V+ servicemanual

De vanligaste kommandona i Adept V+ för hantering av variabler, signaler, filer, NFS, debugger och felsökning.

Öppna och spar lokalt.

IZIFinder2 - sökprogram för programmerare

Sök efter ord med kapitelindelning. T.ex. lista i vilka program en variabel används, kapitel = programtitelradens typiska text. 

-Sökträfflista med kapitel och radträff, kan kopieras fullt Excel-kompatibel med högerklick. 

-Combo/dropdown för alla inmatningar - möjligt att välja redan utförda sök igen.

-Förinställda val av kapitel (för Adept V+ , ABB (S4 o framåt), VB, mm.) 

-Självinstruerande Tool-tips för respektive fält/funktion.

-Autofokus på lista - mus över lista skrollar lista utan klick. 

-Söker med regular expressions och jokrar("?", "*")

-Scroll av kod runt radträff - högerklicka på önskad rad.

-Logisk TAB-ordning för enkel navigering med tangenter.

-Ren .NET (för er allergiska mot VB)

(.NET runtime kan behöva installeras)

Ladda ner IZIFinder2 (Windows)

PScreen - enkel skärmdump

För att åtgärda/eliminera fel/felorsaker underlättar det om rätt information erhålls.

En skärmdump kan ge information om de larm och den status systemet hade vid fel.

Det är enklare o säkrare än att anteckna och går bra att maila.

Men skärmdump ger följande frågor:

-Tryck Print Screen  - hur då - hur trycker man - vilka tangenter?

-Jaha hittat hur man skall trycka print screen - vart tar det vägen?

-Jasså i klipp o klistra minnet - Klistra in sen - vardå?

-I Paint - o sen?

-Spara - vad ska filen heta?

-Spara - vardå?

PScreen löser alla dessa frågor i ett klick.

-En ikon på skrivbordet som kan läggas i snabbstartfältet.

-Sparas i Mina Bilder i en katalog som heter "PScreen".

-Bilden får datum och klockslag som namn. Undvik att blanda ihop olika feltillfällen.

-Möjlighet att förhandsgranska bild och välja spara eller inte - sparas annars automatiskt efter 10 sekunder.

Version fungerar i XP utan senaste servicepack. (.NET 2)

Ladda ner PScreen

Ladda ner PScreen inklusive .NET

SerialPort - seriekommunikationsanalys

Välj port i lista med "Friendly names" för att lätt hitta rätt.

Välj Baud, antal databitar, paritet, antal stoppbitar, handskakning.

Listar HEX, Dec, Tecken, bitar.

Visar signalstatus på pinnar för 9/24-polig D-sub.


Kommer inom kort...