Industriell Mjukvara - Malmborgs Teknik i Harmoni

Smarta lösningar för smart produktion

Unik kunskapsbredd inom industriautomation

Bättre förståelse för maskiner och funktioner som underlättar systemering, programmering och trimning.
Notera att vissa punkter nedan ej ingår i dagens verksamhet. 

Över 30 års erfarenhet av automationssystem med högt ställda krav på kapacitet och flexibilitet. 

Kontinuerliga förbättringar i programarbete med avseende på användarvänlighet, feltålighet, säkerhet och struktur. 
Genomarbetad systemering för bra program- och produktstruktur för att enkelt kunna utöka funktioner och produktvariation.


Arbetat med programmering, systemering, el-, mek.- och pneumatikkonstruktion, 

DFM, projektering, layout och offerter.


Programmerat:

Robotar: Adept, Stäubli, ABB, Hitachi, Unimate

PLC-system: Siemens, Telemecanique, Hitachi, Square D


El:

Konstruerat säkerhetskretsar, centraler, kopplingsskåp och motordrifter – 

dimensionering, layout, kritisk kabeldragning, uppkoppling, felsökning. 


Mekanik / Pneumatik / Givare: 

Komponentkännedom, placering och justering. 

Kunnig på samspelet mellan mekanik, givare, pneumatik och andra rörelsedon.


Arbetat med Adept V+ sen version 6. Jag har firat 10-versionsjubileum!